Trang chủ Giáo Dục Kiến Thức Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tất cả các lớp đầy đủ nhất

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tất cả các lớp đầy đủ nhất

Mạnh Trường | 25/04/2020

Bảng tuần hoàn hoá học do nhà bác học Mendeleev tìm ra, là một phát minh để cho chúng ta có thể ghi nhớ một cách tốt nhất.

Bảng tuần hoàn hoá học là gì? 

Bảng tuần hoàn là một bảng liệt kê tất cả các nguyên tố, các tính chất  hoá học được ông Mendeleev tìm ra. Chúng ta cũng có thể gọi bảng tuần hoàn là bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Đây là 1 phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng.

Các nguyên tố được Sắp xếp theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần và thường được liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tất cả các lớp đầy đủ nhất

bảng tuần hoàn

bảng tuần hoàn

Phía trên là bố cục bảng tuần hoàn 8 cột phổ biến thường gặp nhất, hay thường được gọi là dạng thông thường hoặc dạng tiêu chuẩn nhất, hoặc có khi gọi là dạng bảng dài để so với dạng bảng ngắn hay bảng kiểu Mendeleev, thông thường các nhóm từ 3 tới 12 bằng cách gộp vào nhóm chính.

Bảng tuần hoàn rộng khác ở chỗ là nó chứa luôn cả họ lantan và họ actini, thay vì tách chúng khỏi phần thân chính của bảng. Bảng tuần hoàn mở rộng thì thêm các chu kì 8 và chu kì 9 chứa các nguyên tố xa hơn nhóm actini.

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

 • Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)
 • Các nguyên tố có cùng số lớp e xếp vào cùng một hàng (chu kì).
 • Các nguyên tố có cấu hình e tương tự nhau được xếp vào cùng một cột (nhóm).

Chu kỳ trong bảng tuần hoàn

Một chu kỳ là một hàng ngang trong bảng tuần hoàn. Mặc dù nhóm thông thường có các xu hướng quan trọng hơn, có những vùng trong bảng mà xu hướng theo chiều ngang quan trọng hơn chiều dọc, như ở khối f, với các họ Lantan và họ Actini tạo nên hai chuỗi hàng ngang quan trọng.

Trong một chu kì từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần do mỗi nguyên tố thêm vào proton khiến cho electron lớp ngoài bị kéo lại gần hạt nhân hơn.

Bán kính nguyên tử giảm làm năng lượng ion hóa và độ âm điện tăng dần Ái lực electron cũng ít nhiều có một xu hướng, với kim loại (phía trái) thường có ái lực electron thấp hơn phi kim (phía bên phải) với ngoại lệ là các khí hiếm.

Nhóm trong bảng tuần hoàn

Một nhóm, còn gọi là một họ, là một cột đứng trong bảng tuần hoàn. Các nhóm thường thể nhiều xu hướng tuần hoàn quan trọng hơn là các chu kỳ và các khối.

Các thuyết về cấu trúc nguyên tử trong cơ học lượng tử hiện đại giải thích rằng các nguyên tố trong cùng một nhóm có cấu hình electron như nhau trong lớp hóa trị của chúng, và do đó các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học giống nhau và thể hiện một xu hướng rõ ràng trong các tính chất với số hiệu nguyên tử tăng dần.

Tuy nhiên, trong một vài phần của bảng tuần hoàn, như các khối d và f, tính tương đồng theo chiều ngang có thể quan trọng không kém, hoặc thậm chí quan trọng hơn, tính tương đồng theo chiều dọc.

Các nguyên tố cùng nhóm có khuynh hướng thể hiện các dáng điệu tương tự về bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa, và độ âm điện. Từ trên xuống trong cùng một nhóm, bán kính nguyên tử tăng dần.

Do có nhiều mức năng lượng được lấp đầy hơn nên các electron hóa trị xuất hiện ở xa hạt nhân hơn. tính từ trên xuống, các nguyên tố sau có mức năng lượng ion hóa thấp hơn, tức là dễ tách electron ra khỏi nguyên tử bởi liên kết lỏng lẻo đi.

Cũng tương tự như vậy, trong một nhóm từ trên cuống sẽ giảm độ âm điện do khoảng cách giữa các electron hóa trị và hạt nhân tăng dần. Tuy nhiên các xu hướng này cũng có ngoại lệ của nó, ví dụ trong nhóm 11 thì độ âm điện tăng từ trên xuống

Cấu tạo bảng tuần hoàn

Ô nguyên tố

Cấu tạo bảng tuần hoàn

  • Mỗi nguyên tố hóa học chiếm một ô trong bảng tuần hoàn được gọi là ô nguyên tố.
  • Số thứ tự ô nguyên tố = số hiệu nguyên tử của nguyên tố (= số e = số p = số đơn vị điện tích hạt nhân).

  Chu kì

  • Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e, được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
  • Số thứ tự chu kì = số lớp e.
  • Bảng tuần hoàn hiện có 7 chu kì được đánh số từ 1 đến 7:
  • Chu kì 1, 2, 3: chu kì nhỏ.
  • Chu kì 4, 5, 6, 7: chu kì lớn.
  • Chu kì 7 chưa hoàn thành.

  Nhóm nguyên tố

  • Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình e tương tự nhau do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành 1 cột.
  • Có 2 loại nhóm nguyên tố là nhóm A và nhóm B:
  • Nhóm A: bao gồm các nguyên tố s và p. Số thứ tự nhóm A = tổng số e lớp ngoài cùng
  • Nhóm B: bao gồm các nguyên tố d và f có cấu hình e nguyên tử thì tận cùng ở dạng (n – 1)dxnsy:
  • Nếu (x + y) = 3 → 7 thì nguyên tố thuộc nhóm (x + y)B.
  • Nếu (x + y) = 8 → 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIIIB.
  • Nếu (x + y) > 10 thì nguyên tố thuộc nhóm (x + y – 10)B.

  Khối nguyên tố (block)

  • Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thuộc 4 khối: khối s, khối p, khối d và khối f.
  • e cuối cùng điền vào phân lớp nào (theo thứ tự mức năng lượng) thì nguyên tố thuộc khối đó.

  Đặc biệt nguyên tố H hiện nay được xếp ở hai vị trí là nhóm IA và VIIA đều ở chu kì I. Nguyên tố He mặc dù có 2e lớp ngoài cùng nhưng được xếp ở nhóm VIIIA. Điều này hoàn toàn phù hợp vì H giống kim loại kiềm đều có 1e ở lớp ngoài cùng nhưng nó cũng giống các halogen vì chỉ thiếu 1e nữa là đạt cấu hình bền giống khí hiếm He; còn He mặc dù có 2e ở lớp ngoài cùng nhưng giống các khí hiếm khác là cấu hình e đó là bão hoà.

Mẹo học bảng tuần bảng tuần hoàn hóa học một cách dễ nhớ nhất

Mẹo học bảng tuần bảng tuần hoàn hóa học một cách dễ nhớ nhất

Mẹo học bảng tuần bảng tuần hoàn hóa học một cách dễ nhớ nhất

Có thể nói, việc học và nhớ Bảng tuần hoàn cũng không dễ dàng chút nào nếu chúng ta không có cách học, không có những phương pháp thông minh, hay một số mẹo học thì việc học và nhớ không dễ chút nào. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn một số phương pháp học tốt nhất, cũng như một số mẹo để giúp các bạn học tập một cách dễ dàng hơn.

Dưới đây là một số mẹo học bảng tuần hoàn một cách đơn giản và dễ dàng nhất cho các bạn:

Mẹo học bảng tuần hoàn hoá học:

 1. Nhóm IA: Hai, Li, Nào, Không, Rót, Cà, Fê (H,Li,Na,K,Rb,Cs,Fr)
 2. Nhóm IIA: Banh, Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng (Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra)
 3. Nhóm IIIA: Bố, Ai, Gáy, Inh, Tai (B,Al,Ga,In,Tl)
 4. Nhóm IV: Chú, Sỉ, Gọi em, Sang nhắm, Phở bò (C,Si,Ge,Sn,Pb)
 5. Nhóm V: Nhà, Phương, Ăn, Sống, Bí (N,P,As,Sb,Bi)
 6. Nhóm VI: Ông, Say, Sỉn, Té, Pò (O,S,Se,Te,Po)
 7. Nhóm VII: Phải, Chi, Bé, Yêu, Anh (F,Cl,Br,I,At)
 8. Nhóm VIII: Hằng , Nga , Ăn , Khúc , Xương , Rồng (He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn).  

Nếu các bạn thấy bổ ích, thì hãy chia sẽ đến những người bạn của mình để nhiều người có thể học được nhiều phương pháp hay và bổ ích.

Các bạn cũng có thể xem thêm mộ số kiến thức về giáo dục