Trang chủ Giáo Dục Kiến Thức Công thức tính diện tích hình thang chính xác nhất

Công thức tính diện tích hình thang chính xác nhất

Mạnh Trường | 06/05/2020

Công thức tính diện tích hình thang là một kiến thức được áp dụng rất nhiều trên ghế nhà trường, không những vậy đây là những kiến thức thực tế à chúng ta cũng thường gặp.

Các khái niệm về hình thang

Định nghĩa hình thang 

Hình thang là tứ giác lồi có hai cạnh đối song song gồm có hay cạnh đáy và hai cạnh bên.

Định nghĩa về hình thang

Thông thường sẽ có 3 loại hình thang chính, đó là: Hình thang cân, hình thang vuông và hình thang thường.

 Những dấu hiệu để nhận biết về hình thang cân như sau:

 • Hình thang có 2 góc kề một cạnh đáy bằng nhau gọi là hình thang cân. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau gọi là hình thang cân.
 • Hình thang có hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau gọi là hình thang cân
 • Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau (nếu có hai cạnh bên ấy không song song) gọi là hình thang cân.
 • Hình thang nội tiếp đường tròn thì được gọi là hình thang cân.

Dấu hiệu nhận biết hình thang vuông như sau: 

Dưới đây là một cách nhận biết dễ dàng, chính xác nhất cho các bạn về cách để nhận biết về hình thang vuông.

 • Hình thang vuông là một hình có 2 cạnh đáy song song và sẽ có ít nhất một góc vuông.

Công thức tính diện tích hình thang

Chúng ta có hình thang ABCD có độ dài đáy AB là a, đáy CD là b và h là chiều cao.

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang: Được tính bằng  cách lấy trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy. Công thức tính diện tích hình thangTrong đó có:

 • S là diện tích hình thang.
 • a và b là độ dài 2 cạnh đáy.
 • h là chiều cao hạ từ cạnh đáy a xuống b hoặc ngược lại, lưu ý: khoảng cách giữa 2 cạnh đáy.

Để có thể nhớ một cách dễ dàng, chúng ta còn có bài thơ như sau:

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta đem cộng vào

Cộng vào nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra.

Cách tính diện tích hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang có 1 góc vuông. Có cạnh bên vuông góc với hai đáy cũng chính là chiều cao h của hình thang. Cách tính diện tích hình thang vuông

Công thức chung tính diện tích hình thang vuông cũng tương tự như hình thang thường: Lấy trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy, tuy nhiên chiều cao ở đây chính là cạnh bên vuông góc với cả 2 đáy. Cách tính diện tích hình thang vuôngVà trong đó:

 • S là diện tích của hình thang.
 • a và b là độ dài 2 cạnh đáy hình thang.
 • h là độ dài cạnh bên vuông góc với 2 đáy của hình thang.

Cách tính diện tích hình thang cân

Dưới đây là cách tính diện tích hình thang cân một cách chi tiết nhất cho các bạn:

 

 

Cách tính diện tích hình thang cânCách tính diện tích hình thang cân
Giả dụ, chúng ta có hình thang cân ABCD có 2 cạnh bên AD và BC bằng nhau. Có đường cao AH và BK, hình thang sẽ được chia ra thành 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH và BCK. Chúng ta ap dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật cho ABHK và diện tích tam giác cho ADH và BCK sau đó cộng tất cả diện tích để tìm diện tích hình thang ABCD.

Cụ thể như sau: Cách tính diện tích hình thang cânCác bạn có thể xem thêm một số kiến thức về giáo dục tại ecotownlongthanh.vn